Озерянська громада

припинила діяльність, увійшла до складу Варвинської громади

Наказ № 4 від 27.02.2020 року

Дата: 27.02.2020 09:39
Кількість переглядів: 3024

 

 

УКРАЇНА

ОЗЕРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВАРВИНСЬКИЙ РАЙОН  ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Відділ освіти, культури, молоді, спорту та  туризму

 

 27.02 .2020  р.

НАКАЗ

с.Озеряни

04

 

Про стан організації індивідуального

 та  інклюзивного навчання

в закладах загальної середньої освіти

 

            Відповідно до плану роботи  відділу освіти, культури, молоді спорту та туризму Озерянської сільської ради   на 2020 рік  у лютому місяціпроведено   вивчення стану  організації індивідуального та  інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти Озерянської об’єднаної територіальної громади. Мета – визначення рівня забезпечення  освітніми послугами здобувачів освіти індивідуальної форми навчання та здобувачів освіти  з особливими освітніми потребами відповідно Закону України  «Про освіту» та чинних нормативно-правових документів.

           В ході моніторингу ОзерянськогоЗЗСО І- ІІІ ступенів,Брагинцівського ЗЗСО І ступеня   було переглянуто наявність відповідних нормативних документів щодо організації індивідуальної форми навчання та діяльності інклюзивних класів, наказів, довідок про стан психофізичного розвитку учнів, з відповідними висновками та рекомендаціями лікарів/ фахівців ПМПК, проаналізовано індивідуальні навчальні плани та програми, індивідуальні програми розвитку, розклади уроків, журнали обліку роботи асистентів вчителя, журнали обліку індивідуальних уроків та корекційно-розвиткової роботи, моніторинги успішності засвоєння учнями відповідних освітніх програм, портфоліо учнів з ООП,  матеріально-технічне оснащення освітнього процесу та корекційно-розвиткової роботи.

           На даний час  за індивідуальною формою (в класі менше 5-ти учнів)   навчається  5 здобувачів освіти в Брагинцівському ЗЗСО І ступеня. Навчальний процес  учнів 1,2, 3 класів забезпечують  завідувачка, вчитель початкових класів Мусіяка С.В. та вчитель початкового навчання  Петріченко М.І., вчитель англійської мови Карпусь Т.В.  Освітній процес здобувачів освіти Брагинцівського ЗЗСО І ст. здійснюється  відповідно до Закону України « Про освіту», « Про загальну середню освіту».Індивідуальну форму навчання в цьому закладі освіти організовано відповідно до порядку, визначеного Положенням про індивідуальну форму навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016р. за № 8, зареєстрованим  Міністерством юстиції України 03.02.2016 № 184/28314, зі змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки № 624 від 06.06.2016 № 635 від 24.04.2017.

На навчання здобувачів освіти Брагинцівського ЗЗСО І ступеня  за індивідуальною формою витрачається  щотижня 20 навчальних годин, що складає 1,1 ставки. Підставою для організації індивідуального навчання є наявні заяви батьків здобувачів освіти на ім’я завідувачки з проханням організувати навчання їх дітей за індивідуальною формою навчання,відповідно видано наказ  по закладу освіти « Про організацію індивідуального навчання» (№8 від 30.08.2019 р.)  . Персональний склад педагогічних працівників, які здійснюють індивідуальну форму навчання, кількість навчальних годин для організації індивідуальної форми навчання здобувачів освіти визначено наказом керівника закладу освіти.Кількість годин для організації індивідуального навчання учнів (  5 годин на 1 учня) правильно визначено та розподілено, що забезпечує якісне, особистісно орієнтоване та послідовне викладання предметів за відповідним індивідуальним навчальним планом. Розклад навчальних занять затверджений завідувачкою закладу  та погоджений (письмово) з батьками учнів.

          Виконання індивідуальних навчальних планів, програм та досягнення учнів фіксуються вчителями в окремих журналах встановленого зразка. Записи ведуться охайно, вчасно, грамотно, відповідно до календарного  планування. Персональний склад педагогічних працівників, які здійснюють індивідуальну форму навчання, кількість навчальних годин для організації індивідуальної форми навчання учнів визначено наказом керівника навчального закладу . Кількість годин для організації індивідуального навчання учнів правильно визначено та розподілено, що забезпечує якісне, особистісно орієнтоване та послідовне викладання предметів за відповідною освітньою  програмою. Розклад навчальних занять затверджений керівником закладу  та погоджений (письмово) з батьками учнів.

 

Освітній рівень учнів індивідуальної форми навчання відповідає вимогам Державного стандарту початкової загальної середньої освіти

Інклюзивне навчання в Озерянському ЗЗСО І-ІІІ ступеня  організовано відповідно до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого Постановою КМУ від 15.08.2011 №872, зі змінами, внесеними Постановою КМУ № 588 від 09.08.2017.

 У закладі  функціонує  5  інклюзивних класів, у яких навчається 5 здобувачів освіти  з особливими освітніми потребами.Дирекцією закладу освіти на підставі заяв батьків або законних представників дитини з особливими освітніми потребами, висновку психолого-медико-педагогічної консультації та за підтримки відповідного органу управління освітою організовано здобуття  загальної середньої освіти для даної категорії дітей. Здобувачі освіти навчаються  за Типовою освітньою програмою та відповідними навчальними планами , затвердженими МОН України. 1 учениця (3кл.)   навчається за навчальним планом спеціальних закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою для дітей з порушенням зору ( дітей зі зниженим зором); 1 учень( 5кл.) за навчальним планом спеціальних закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою для дітей з тяжкими порушеннями мовлення; 1 учень (6 кл.) за навчальним планом спеціальних закладів загальної середньої  освіти з навчанням українською мовою для дітей з порушенням слуху (дітей зі зниженим слухом); 1 учень( 7кл.) за навчальним планом для дітей зі складними порушеннями розвитку ( з порушенням слуху в поєднанні з інтелектуальними порушеннями); 1 учениця ( 8кл.) за навчальним планом спеціальних закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату

 

 Педагогічним працівникам, що працюють у інклюзивних класах здійснюється доплата у розмірі 10% , відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від14.02.2018 №72.

 Дирекцією закладустворено  певну  матеріально-технічну та навчально-методичну базу, здійснено  добір відповідних педагогічних працівників.

Навчання в інклюзивних класах здійснюється за типовими навчальними планами, програмами, підручниками та посібниками, рекомендованими МОН України для  закладів загальної середньої освіти.

 На основі робочого навчального плану розроблені індивідуальні навчальні плани для дітей з ООП.

В індивідуальному навчальному плані передбачено  години  для проведення корекційно-розвивальних занять та їх напрям (ЛФК, розвиток  слухового сприймання, розвиток мовлення, соціально-побутове орієнтування, корекція розвитку), з урахуванням висновку психолого-медико-педагогічної консультації та типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку.

Розклад уроків для дітей з особливими освітніми потребами складено з урахуванням індивідуальних особливостей їх навчально-пізнавальної діяльності, динаміки розумової працездатності протягом дня і тижня та з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог.

Особливістю освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами є його корекційна спрямованість. Вчителі-предметники, які проводять навчальні заняття з учнями, ознайомлені з нозологією захворювань дітей, перебігом хвороби, впливом її на поведінку учнів.

Відповідно до індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності на кожного учня з особливими освітніми потребами складається індивідуальна програма розвитку за формою згідно з додатком до Порядку
організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого Постановою КМУ від 15.08.2011 №872, зі змінами, внесеними Постановою КМУ 
№ 588 від 09.08.2017,яка забезпечує індивідуалізацію навчання, визначає конкретні навчальні стратегії та підходи.

Індивідуальні програми розвитку здобувачів освіти  розроблені групою фахівців із залученням батьків учня або його законних представників, затверджені керівником закладу освіти  і підписані батьками або законними представниками.

В індивідуальній програмі розвитку зазначена загальна інформація про учня, наявний рівень знань і вмінь, динаміку розвитку, адаптацію та модифікацію навчального матеріалу/програм, технічні пристосування, додаткові послуги (корекційно-розвиткові заняття), визначені на підставі висновку психолого-медико-педагогічної консультації.

Корекційно-розвиткові заняття проводяться відповідними фахівцями  з урахуванням особливостей навчально-пізнавальної діяльності учня. Усі спеціалісти розробили планування роботи на навчальний рік, належно ведеться облік проведеної корекційно-розвиткової роботи в класних  журналах, які  перевіряються заступником директора  з навчально-виховної роботиКапко Г.І.

Для здійсненнякорекційно-розвиткової роботи, за рахунок державної цільової субвенції придбано необхідне навчально-методичне, наочно-дидактичне та індивідуальне спеціальне обладнання,  а саме: засоби для корекції та реабілітації фізичних порушень: велотренажер,гімнастичний мат, спортивну стінку,еспандери, басейн з кульками; письмовий стіл для індивідуальних занять , диван-ліжко, 4 стільці, 2 ноутбуки, 5 планшетів ; слухові апарати - 2 шт., принтер; канцтовари,фліпчарт,пазли, конструктори, книги.

Особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу в кожному інклюзивному класі забезпечує асистент вчителя, який бере участь у розробленні та виконанні індивідуальних навчальних планів та програм, адаптує навчальні матеріали з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з ООП. Належним чином в закладах загальної середньої освіти  ведуться журнали обліку роботи асистента вчителя, наявні графіки роботи, зібрані матеріали для створення портфоліо учнів інклюзивних класів.

Оцінювання навчальних досягнень дітей з ООП здійснюється згідно з критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів та обсягом матеріалу, визначеним індивідуальною навчальною програмою, система оцінювання  є стимулюючою.

Важливим чинником інтеграції дітей з особливими потребами до соціуму є їх участь у позакласній та позашкільній роботі, що сприяє значному покращенню здоров’я дітей, підвищує їх самооцінку та вчить контактувати з іншими ровесниками. Учні інклюзивних класів Озерянського ЗЗСО І – ІІІ ст. є активними учасниками гурткової роботи, позакласних, навіть регіональних  заходів.

Роботи учениці 8 класу Кармазін Жанни (вчитель Кармазін Н.В.) в техніці ліплення із солоного тіста та квілінгу  згідно корекційної програми «Арт-корекція нетрадиційними видами занять» були представлені  на Всеукраїнському науково-методичному  семінарі «Інклюзивна освіта як пріоритетний напрям реалізації Концепції НУШ».

З метою забезпечення якості управлінської діяльності адміністрацією Озерянського ЗЗСО І-ІІІ ступеня ведеться робота щодо  здійснення  внутрішнього контролю за організацією освітнього процесу, тематика та періодичність якого вибирається відповідно до потреб закладу. Здійснення внутрішнього моніторингу розвитку та навчальних досягнень учнів інклюзивних класів  проходить через щоденні спостереження, контрольні зрізи знань та проведення оперативного контролю адміністрацією за організацією індивідуальної корекційної роботи.

         Створення сприятливих навчально-методичних умов, здійснення корекційно-розвиткової діяльності, кадрове забезпечення,залучення здобувачів освіти  до позакласної та позашкільної роботи, психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами, участь батьків у навчально-виховному процесі дають змогу дітям з ООП отримувати належну освіту, відчувати себе повноцінними членами суспільства, ліквідовують ізольованість таких дітей і сімей в цілому, розвивають солідарність, взаємоповагу та розуміння між дітьми з ООП та їх однолітками.

Виходячи з вище викладеного:

 

НАКАЗУЮ:

1.Відзначити належний управлінський рівень ведення документації  з організації індивідуального навчання в Брагинцівському ЗЗСО І ступеня (завідувачка Мусіяка С.В.).

 

2.Відзначити належний рівень роботи  з організації інклюзивного навчання заступника директора з навчально-виховної роботи Озерянського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Капко Г.І. та  практичного психолога Озерянського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Пуд О.М. щодо супроводу інклюзивного навчання здобувачів освіти з особливими освітніми потребами.

 

3.Дирекції Озерянського ЗЗСО І-ІІІ ступенів

 

3.1.Шляхом проведення комплексної оцінки  розвитку дитини, надання психолого-педагогічної допомоги та забезпечення кваліфікованого супроводження забезпечувати методичний супровід інклюзивних класів.

Постійно

3.2. Продовжити роботу щодо здійснення   моніторингу  контролю і оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти в інклюзивних класах.

                                                                                                                 Постійно

 

3.3. Проводити  роботу щодо забезпечення якісної освіти учнів з особливими освітніми потребами шляхом  удосконалення педагогічної майстерності вчителів, які здійснюють педагогічний супровід.

 

Постійно

3.4. Продовжити роботу щодо облаштування  необхідними засобами  кімнати для проведення корекційно-розвиткової роботи з учнями з особливими  освітніми потребами.

                                                                                                       Постійно

4.Хід виконання даного наказу заслухати на нараді директорів у  жовтні місяці 2020 року.

 

5.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Начальник відділу                                    Світлана СОКОЛ

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь